CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program ©

"Lets Save the green Planet Earth!"
Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref. Name of protected area Status IOTA
9AFF-0107 Ušće Neretve Special ornithological and ichthyological reserve -
Posebni ornitološko-ihtiološki rezervat »Ušće Neretve« spaja močvarna i morska staništa na ušću Neretve. Uključuje veliku površinu obraslu caklenjačom (Salicornia), halofilnom biljkom prilagođenoj životu u uvjetima visoke koncentracije soli na samom ušću Neretve u more te okolne pličine i lagune, kao što je uvala Galičak te jezero Parila. Rezervat obuhvaća i uvalu Blace sa bogato razvijenom zajednicom caklenjače. Dodatna vrijednost ovog područja je pogodnost za mrijest brojnih vrsta riba zbog zaklona, a laguna Parila i okolna pješčana područja najbogatija su područja novačenja riba i rakova za akvatorij srednje Dalmacije.

Izvori:
Uredba Vlade Republike Hrvatske o proglašavanju posebnih rezervata »Modro oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i »Kuti«, Narodne novine, 94/2020