CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-022
Prvić island
(near Krk island)
Special botanical reserve
EU-136

Mnoge prirodoslovne osobitosti, a posebno rijetka flora i fauna kakve se ne nalazi ni na jednom drugom mjestu na Jadranu, te nadasve neobičan, gotovo nestvaran i naizgled pusti, orkanskom burom i posolicom šibani kameniti krajobraz ovog nenastanjenog otoka razlogom su njegova proglašenja posebnim rezervatom. Neki prirodoslovci čak su mišljenja da taj otok zaslužuje proglašenje u kategoriji novog nacionalnog parka u Kvarnerskom arhipelagu!

Iako je Prvić službeno proglašen rezervatom, na njemu nema nikakvih upozorenja da se radi o zaštićenom području. Zbog teške pristupačnosti, nepovoljnih maritimnih svojstava (glasovita senjska bura), strmih obala i otežanog sidrenja do danas se na njemu uspio sačuvati specifičan biljni i životinjski svijet i arhaičnost krajobraza. Na Prviću su se razvile i sasvim osebujne biljne zajednice, primjerice oko gnjezdišta ptica. Zbog zaslanjena tla i bure također su značajne i specifične zajednice prilagođene takvim ekstremnim staništima. Posebnu vrijednost predstavlja gniježđenje rijetkih i ugroženih vrsta ptica.

Flora: 351 vrsta cvjetnica i papratnjača; uskolisna šašika, (Sesleria juncifolia), alpski likovac (Daphne alpina), dimak (Crepis chondrilloides), neke endemične vrste modričica (Asperula) i druge rijetke vrste.
Fauna: bjeloglavi sup (Gyps fulvus), suri orao (Aquila chrysaetos), sivi sokol (Falco peregrinus), orao zmijar (Circaetus gallicus), sova ušara (Bubo bubo), kunić (Oryctolagus cuniculus), zelena krastača (Bufo viridis), mrki gušter (Algyroides nigropunctatus), krška gušterica (Podarcis melisellensis fiumana)

Ishodište za posjet Prviću je Baška, odakle se može stići barkom. Potrebno je upozoriti na strme, teško pristupačne obale i česte udare senjske bure, čime je otok stekao epitet jednog od najnepristupačnijih otoka na Jadranu. U zimskim danima, za hladne bure, obale Prvića i susjednog Golog otoka jedine su među jadranskim i sredozemnim otocima koje se povremeno zaleđuju ledenim naslagama debljine više od jedan metar!

Površina: 7000 ha (dio povr.ine obuhva.a okolni akvatorij)
Položaj: na području Općine Baška (otok Krk)
Nadmorska visina: 0 - 357 m

(Izvor: JU Priroda)