CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program ©

"Lets Save the green Planet Earth!"
Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref. Name of protected area Status IOTA
9AFF-0106 Kuti Special ornithological reserve -
Kuti je aluvijalno jezero i kriptodepresija kod mjesta Badžula i 6 km od Opuzena. Napaja se vodom iz nekoliko vrela na istočnoj obali. Nije izolirano od većih vodotokova. S Neretvom ga povezuju rijeke Crna rijeka i Mislina. Morske mijene Jadranskog mora također utječu na ovo jezero. Ljeti je vodostaj nizak i tom se prilikom na sredini jezera pojavljuje otočić. Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 20. kolovoza 2020. Kuti proglašeni zaštičenim područjem, kao posebni ornitološki rezervat. Rezervat obuhvaća jezero Kuti i močvarna staništa uz jezero. Na području rezervata razvijena su raznolika močvarna staništa te je ovo područje posebno značajno za očuvanje gnijezdeće populacije ptica močvarica i populacije ptica koje migriraju Jadranskim seobenim putem.

Izvori:
Hrvatska enciklopedija - Kuti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Uredba Vlade Republike Hrvatske o proglašavanju posebnih rezervata »Modro oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i »Kuti«, Narodne novine, 94/2020