Project CROATIAN FLORA and FAUNA
9aff.wordpress.com
Activites of RC CFF
Croatian SOTA Award
Managed by Radio Club Croatian Flora Fauna
Croatian Flora Fauna Award
Owned by Radio Club Croatian Flora Fauna
National Parks of Croatia Award
Managed by Radio Club Croatian Flora Fauna
Observatories of Croatia Award
Owned by RK HFF Managed by 9A2GA

Activators Award and Plaque Holders

Activator Honour Roll Plaque - 50 ref. (9 holders)
9A9K; 9A3PM; 9A2WJ; 9A7PPD; 9A2SC; 9A5VS; 9A3SM; 9A3AR; 9A1CVW
Activator Class I Plaque - 40 ref. (13 holders)
9A1MB; 9A1CVW; 9A9K; 9A6Z; 9A2WJ; 9A3PM; 9A7PPD; 9A3SM; 9A2SC; 9A1WFF; 9A5VS; 9A3AR; 9A2MF
Activator Class II Plaque - 30 ref. (15 holders)
9A1MB; 9A1CVW; 9A6Z; 9A9K; 9A1WFF; 9A3PM; 9A3SM; 9A2WJ; 9A3AR; 9A7PPD; 9A2SC; 9A5VS; 9A2MF; 9A2GA; 9A3QL
Activator Class III Plaque - 20 ref. (25 holders)
9A9K; 9A1MB; 9A1CVW; 9A6Z; 9A3PM; 9A2WJ; 9A7WA; 9A6AA; 9A3SM; 9A5TO; 9A5Y; 9A3RNR; 9A7PPD; 9A2GA; 9A2MF; 9A3AR; 9A2SC; 9A5VS; 9A1WFF; 9A7SSY; 9A3QL; 9A5IGY; 9A/YU1CA; 9A5RBJ; 9A1CZZ
Activator Class I Award - 17 ref. (25 holders)
9A9K; 9A1MB; 9A1CVW; 9A6Z; 9A3PM; 9A2WJ; 9A3RNR; 9A/HA5AZZ; 9A7WA; 9A2MF; 9A3SM; 9A5TO; 9A5Y; 9A7PPD; 9A2GA; 9A3AR; 9A7SSY; 9A6AA; 9A2SC; 9A5VS; 9A3QL; 9A5IGY; 9A5RBJ; 9A1CZZ; 9A/YU1CA
Activator Class II Award - 14 ref. (29 holders)
9A9K; 9A1CVW; 9A1MB; 9A3PM; 9A6Z; 9A3RNR; 9A2WJ; 9A2MF; 9A7WA; 9A7PPD; 9A7SSY; 9A/HA5AZZ; 9A5Y; 9A5TO; 9A3SM; 9A2GA; 9A3AR; 9A3QL; 9A6AA; 9A2SC; 9A1AA; 9A5VS; 9A6TT; 9A5IGY; 9A5RBJ; 9A/SP5UUD; 9A2HW; 9A1CZZ; 9A/YU1CA
Activator Class III Award - 11 ref. (35 holders)
9A9K; 9A1MB; 9A1CVW; 9A6Z; 9A3PM; 9A7PPD; 9A3RNR; 9A2WJ; 9A2MF; 9A2WJ; 9A7WA; 9A1WFF; 9A7SSY; 9A3NM; 9A5Y; 9A5TO; 9A/HA5TAA; 9A/HA5AZZ; 9A3SM; 9A2GA; 9A3AR; 9A1CEP; 9A3QL; 9A6AA; 9A2SC; 9A1AA; 9A5VS; 9A6TT; 9A5IGY; 9A/SP5UUD; 9A5RBJ; 9A2HW; 9A1CZZ; 9A/YU1CA; 9A3PG
Activator Class IV Award - 8 ref. (41 holders)
9A9K; 9A1X; 9A2WJ; 9A2T; 9A1CVW; 9A1MB; 9A3PM; 9A6Z; 9A3RNR; 9A2MF; 9A7PPD; 9A7WA; 9A5Y; 9A5TO; 9A3NM; 9A7SSY; 9A1WFF; 9A/HA5AZZ; 9A/HA5TAA; 9A3AR; 9A3SM; 9A2GA; 9A1CEP; 9A3DPL; 9A1AA; 9A3QL; 9A2NA; 9A6AA; 9A2SC; 9A4MX; 9A5VS; 9A4OP; 9A6TT; 9A5RBJ; 9A5IGY; 9A/SP5UUD; 9A3PG; 9A2HW; 9A5SM; 9A1CZZ; 9A/YU1CA
Activator Class V Award - 5 ref. (63 holders)
9A9K; 9A1X; 9A2WJ; 9A2T; 9A3FY; 9A1MB; 9A3RNR; 9A2MF; 9A1CVW; 9A6Z; 9A3PM; 9A5TO; 9A5Y; 9A/HA5AZZ; 9A7SSY; 9A3NM; 9A/HA5TAA; 9A3AR; 9A7PPD; 9A7WA; 9A1WFF; 9A6OY; 9A2SY; 9A2GA; 9A3CSD; 9A4LT; 9A3ARN; 9A3SM; 9A3DPL; 9A2NA; 9A3KS; 9A/US0VA; 9A7DRI; 9A/VE3ZIK; 9A1CEP; 9A/HA0KA; 9A4MX; 9A3QL; 9A/DJ8QP; 9A1AA; 9A5RBJ; 9A5YY; 9A6AA; 9A2SC; 9A2HW; 9A5VS; 9A4OP; 9A5IGY; 9A6TT; 9A2KI; 9A8GHJ; 9A/OE7EVI; 9A8VI; 9A7JCY; 9A1RKV; 9A1CRS; 9A5N; 9A/SP5UUD; 9A3PG; 9A5SM; 9A2DM; 9A1CZZ; 9A/YU1CA